Termeni și condiții

Această pagină de internet a fost creată și este gestionată de către Universitatea Babeș-Bolyai. Strada Mihail Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca, Romania (“UBB”). Acești Termeni și Condiții sunt aplicabili începând cu data de 2 iunie 2021.

Pagina de internet include o platformă cu data agregate referitoare la o analiză și o previzionare a riscurilor de criminalitate economică și financiară din țările lumii, cu accent pe țările Uniunii Europene (“Platforma”). Pentru a accesa Platforma se pot crea conturi, conform celor descrise mai jos, iar cei care își creează cont în cadrul Platformei se vor numi în continuare “Utilizatorii Platformei”.

Acești termeni și condiții sunt aplicabili tuturor celor care accesează această pagină de internet („Pagina de Internet”) sau a conținutul acesteia. Astfel, utilizarea acestei Pagini de Internet și Platformei de către dumneavoastră este condiționată de respectarea acestor termeni și condiții. Dacă alegeți să vizitați Pagina de Internet/Platforma și să accesați serviciile puse la dispoziție prin intermediul Paginii de Internet/Platformei, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre UBB și dumneavoastră. UBB poate modifica unilateral acești Termeni și Condiții, fiind notificați de aceste modificări doar Utilizatorilor Platformă. Legea aplicabilă acestor termeni și condiții este legea română.

1. Crearea și gestionarea unui cont pe Platformă

Contul pentru Platformă se va crea în funcție de tipul de acces în cadrul Platformei.

Pentru cei din cadrul organizațiilor partenere UBB, prin intermediului fluxului stabilit în cadrul contractului cu aceste organizații partenere UBB.

Pentru orice alte persoane, prin crearea unui cont în secțiunea aferentă: introducerea datelor solicitate și confirmarea adresei de email. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real. Poate să își creeze un cont pe Platformă orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data creării contului. Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de conturi care să permită accesul la Platformă. Orice accesare a Platformei de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora.

Ca Utilizator al Platformei, veți avea acces la anumite informații agregate referitoare la o analiză și o previzionare a riscurilor de criminalitate economică și financiară.

Parola contului poate fi modificată conform instrucțiunilor din cadrul Platformei. Contul va fi utilizat doar de către cel care l-a creat. Este interzisă divulgarea datelor de autentificare către terți. Este interzis ca Utilizatorul Platformei să permită unor terți să utilizeze contul său în cadrul Platformei.

UBB poate dezactiva un cont la cererea Utilizatorului Platformei, la cererea organizațiilor partenere UBB (pentru Utilizatorii Platformei solicitați de aceștia), în cazul în care UBB constată încălcarea de către Utilizatorii Platformei a acestor Termeni și Condiții, precum și în cazul încetării activității de punere la dispoziția publicului a informațiilor din cadrul Platformei.

În cazul schimbării adresei de email introdusă la crearea contului, se va crea un utilizator nou în cadrul Platformei.

2. Răspundere

UBB nu este responsabilă pentru modalitatea în care utilizați această platformă și datele puse la dispoziție pe această platformă. De asemenea, UBB nu este responsabilă pentru acuratețea datelor furnizate pe această platformă, ele fiind rezultatul analizei datelor puse la dispoziție de către partenerii UBB. UBB nu oferă nicio garanție legată de datele din cadrul Platformei. 

UBB nu este responsabilă pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe Pagina de Internet/Platformă sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Pagina de Internet și Platformă. 

UBB nu este responsabil pentru niciun prejudiciu, pierdere, daune directe sau indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Paginii de Internet/Platformei sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere, sau executarea sau neexecutarea de către UBB sau de către orice furnizor, chiar dacă UBB sau furnizorul UBB au fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți. 

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, precum și situațiilor în care intervine forța majoră.

UBB are dreptul unilateral de a modifica conținutul platformei sau de a înceta existența Platformei, fără obligația de actualizare a informațiilor din cadrul platformei sau de a notifica orice modificare sau încetare a platformei către utilizatorii săi în prealabil. UBB va păstra confidențialitatea cu privire la căutările și extragerile realizate în Platformă de către Utilizatorii Platformei.

Prin crearea și utilizarea contului pe această platformă, dumneavoastră vă asumați răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor privind contul (utilizator și parolă), gestionarea accesării contului, precum și activitatea desfășurată în cadrul utilizării contului.

UBB nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a Paginii de Internet și a Platformei. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe Pagina de Internet și/sau Platformă sau pe servere care să le facă indisponibile. UBB va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea Paginii de Internet sau Platformei și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic al UBB, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut. 

Vizitatorii Paginii de Internet și Utilizatorii Platformei au obligația de a nu încerca atacuri cibernetice asupra elementelor Paginii de Internet sau Platformei. 

3. Proprietate intelectuală

Conținutul acestei Pagini de Internet, inclusiv Platforma, reprezintă toate informațiile din cadrul Paginii de Internet și a Platformei care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui dispozitiv, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, fotografii, codul sursă al platformei, simboluri comerciale, imagini dinamice, video-uri, text și/sau conținut multimedia (“Conținutul”). Conținutul este proprietatea exclusivă a UBB, aceasta deținând toate drepturile în acest sens (prin licențe de utilizare, prin cesiune sau alte drepturi de autor sau conexe acestuia).

Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea oricărei părți din Conținut, expunerea unei părți din Conținut în orice alt context decât cel intenționat de către UBB, îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al UBB asupra Conținutului, precum și participarea la transferul sau distribuția unor materiale realizate prin reproducerea sau modificarea unei părți din Conținut.

Este interzisă încercarea de extragere bulk din cadrul Platformei a întregii baze de date sau a unei părți semnificative a acesteia. De asemenea, este interzisă replicarea integrală sau în parțială a informațiilor din Platformă în mediul online în vreun fel (e.g. crearea unei platforme similare cu cea inclusă pe această Pagină de Internet).

Ca excepție de la această interdicție, pentru aspecte punctuale, datele agregate/statistice incluse în Platformă (“Datele”) pot fi utilizate în mod gratuit, prin intermediul unei licențe neexclusive pe perioadă nedeterminată (“Licența”). Datele nu pot fi utilizate pentru scopuri comerciale și, în consecință Licența nu este acordată pentru utilizarea Datelor în scopuri comerciale. Licența nu permite celui care îl primește să transmită nici un drept referitor la Licență către alte persoane fizice sau juridice. 

În cazul utilizării Datelor, veți include referință la drepturile de autor ale UBB în cadrul materialului în care sunt utilizate Datele după cum urmează: Universitatea Babeș-Bolyai deține dreptul de autor asupra informațiilor acestea. Numele UBB nu va fi asociat în așa fel încât să se înțeleagă din context că UBB este autor al oricărei modificări sau reinterpretări a Datelor. UBB nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu sau alte tipuri de răspundere rezultate din cauza contextului și modalității de prezentare, includere, modificare, reinterpretare a Datelor de către utilizatorul către care oferă licența de utilizare a Datelor.

4. Newsletter

În secțiunea dedicată din cadrul Paginii de Internet vă puteți abona la newsletter-ele relevante create în legătură cu activitatea acoperită de Pagina de Internet și Platforma. În setările profilului, precum și din cadrul email-urilor de tip newsletter primite vă puteți dezabona de la acest newsletter. Detalii privind prelucrarea datelor personale în legătură cu newsletter-ul se regăsesc în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest proiect este finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, CNCS-UEFISCDI, proiect nr. PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, în cadrul programului PNCDI III, cu titlul „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic”, perioada de derulare 2021-2023.