Obiective proiect

Principalul obiectiv al proiectului FINCRIME este de a efectua o analiză și o previzionare a riscurilor de criminalitate economică și financiară din țările lumii, cu accent pe țările Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt detaliate după cum urmează:

 1. Investigațiile empirice ale infracțiunilor economice și financiare (concept, măsuri, cauze și efecte) sunt detaliate cu privire la următoarele obiective specifice care corespund direcțiilor de cercetare anterioare:
  1. Revizuirea literaturii cu privire la instrumentele de măsurare a infracțiunilor economice și financiare, identificarea principalelor componente ale infracțiunilor economice și financiare, metodologia utilizată pentru agregarea datelor. Construirea unui indice de criminalitate economică și financiară (EFCI - Economic and Financial Crime Index) pentru țările lumii, prelucrarea datelor, analize econometrice și generarea de rezultate (RD1). Sunt realizate estimări empirice ale nivelului de criminalitate economică și financiară care variază în timp în țările lumii, cu accent pe țările europene.
  2. Revizuirea literaturii cu privire la relația dintre tehnologie, criminalitate cibernetică și criminalitate economică și financiară, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD2).
  3. Revizuirea literaturii cu privire la rolul inteligenței asupra criminalității economice și financiare, analiza datelor, testele econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD3).
  4. Revizuirea literaturii cu privire la efectele criminalității economice și financiare asupra dezvoltării economice și durabile, prelucrarea datelor, teste econometrice, generarea și interpretarea rezultatelor (RD4).
 2. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru determinarea riscului economic și financiar la nivel micro și macro pentru companiile și industriile din lume, cu accent pe spațiul european.
  1. Dezvoltarea unei platforme machine learning pentru colectarea atributelor criminalității economice și financiare, la nivel micro și macro (RD5).
  2. Predicția riscului infracțional la nivel micro și macro al economiilor mondiale, cu accent pe spațiul european (RD5).
  3. Promovarea vizibilității și disponibilității acestei platforme prin relațiile interinstituționale pe care Universitatea Babeș-Bolyai le întreține cu autoritățile centrale (Poliția Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - ONPCSB, Centrul Național de Răspuns la Securitate Cibernetică - CERT etc.) (RD5).