Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este Universitatea Babeș-Bolyai, cu sediul în Strada Mihail Kogălniceanu 1, Cluj-Napoca, România („UBB”).

Secțiunea 1

Datele prelucrate: nume, prenume, adresa de email, numele organizației din care faceți parte, poziție in cadrul organizației, număr de telefon.
Scopul prelucrării: crearea, gestionarea și administrarea contului pe Platformă (așa cum aceasta este definită în secțiunea Termeni și Condiții a acestei pagini de internet)
Temeiul prelucrării: executarea contractului privind contul în cadrul Platformei
Transferul datelor cu caracter personal: datele personale sunt păstrate în România și sunt accesibile furnizorilor utilizați în gestionarea Platformei
Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: pe parcursul existenței contului în cadrul Platformei și ulterior conform cerințelor legale, inclusiv cele de arhivare.

Secțiunea 2

Datele prelucrate: nume, prenume, adresa de email, date personale din cadrul corespondenței
Scopul prelucrării: comunicarea pentru a răspunde solicitărilor primite la datele de contact și în cadrul formularului online de către vizitatorii paginii de internet sau utilizatorii Platformei
Temeiul prelucrării: interes legitim
Transferul datelor cu caracter personal: datele personale sunt păstrate în România și sunt accesibile furnizorilor utilizați în gestionarea paginii de internet și Platformei
Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: conform cerințelor legale, inclusiv cele de arhivare

Secțiunea 3

Datele prelucrate: nume, prenume, adresa de email
Scopul prelucrării: transmiterea către utilizatorii Platformei a newsletter-ului aferent activității paginii de internet
Temeiul prelucrării: consimțământ; consimțământul poate fi retras prin dezabonare în cadrul emailurilor de newsletter și în secțiunea aferentă din setările profilului
Transferul datelor cu caracter personal: datele personale sunt păstrate în România și sunt accesibile furnizorilor utilizați în gestionarea paginii de internet și Platformei
Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: conform cerințelor legale, inclusiv cele de arhivare

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

  1. Dreptul de acces: aveți dreptul de solicita către UBB informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către UBB.
  2. Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita UBB rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte.
  3. Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita UBB ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către UBB.
  4. Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul de a solicita UBB restricționarea procesării de către UBB în anumite situații, cum ar fi situația în care contest acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către UBB, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.
  5. Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca date care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare
  6. Dreptul de portabilitate: am dreptul să solicit UBB transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către UBB către dumneavoastră sau către o altă entitate ce urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal intră în vigoare începând cu data de 2 iunie 2021.
Prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi actualizată periodic. Orice actualizări vor deveni aplicabile în termen de 7 zile de la data publicării noii versiuni pe site.
UBB poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa de e-mail contact@fincrime.net.
De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România, telefon +40.318.059.211 și +40.318.059.212, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Acest proiect este finanțat de Ministerul Educației și Cercetării, CNCS-UEFISCDI, proiect nr. PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, în cadrul programului PNCDI III, cu titlul „Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic”, perioada de derulare 2021-2023.