Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FINCRIME)

În data de 20 Iunie 2022, ora 17:00, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-2174, intitulat Analiza inteligentă și predicția criminalității economice și financiare într-un mediu de afaceri interconectat cibernetic (FinCrime), organizăm cel de-al doilea workshop, dedicat de această dată studenților care au preocupări științifice pe topicul criminalităţii economico-financiare. În acest sens, studenții interesați sunt invitați să se înscrie cu o lucrare pe topic și să trimită doar titlul, până la termenul limită de 15 iunie 2022, la adresa de email: gabriela.muresan@econ.ubbcluj.ro.

Prezentarea se va realiza în ordine alfabetică, iar timpul alocat fiecărui student este de 10 minute. Evenimentul se va realiza în format hybrid, on-site (sala 317, campus FSEGA) și off-site (pe Zoom: https://us02web.zoom.us/j/4387831396).

Această manifestare este un bun prilej de familiarizare a studenților cu activitatea de elaborare a unei lucrări științifice, dezvoltarea abilităților de comunicare și, nu în ultimul rând, este un exercițiu util în vederea susținerii lucrărilor de licență și disertație. Se acordă Certificate de participare pentru fiecare student și premii pentru cele mai relevante rezultate obținute.

Membri comisiei de organizare și evaluare:

  • Prof. univ. dr. Monica Violeta ACHIM, manager proiect FinCrime
  • Lect. univ. dr. Viorela Ligia VĂIDEAN, asistent manager proiect FinCrime
  • Dr. Mircea Constantin ȘCHEAU, asistent manager proiect FinCrime
  • Lect. univ. dr. Gabriela-Mihaela MUREȘAN, membru proiect FinCrime

Mai multe detalii: http://www.fincrime.net/