Imagine Profil Cristina BOȚA-AVRAM

Cristina BOȚA-AVRAM

Conferențiar universitar doctor

Cristina BOȚA-AVRAM (dr.) este conferențiar universitar abilitat, dr. la Departamentul de Contabilitate și Audit, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, România. Cu peste 20 de ani de experiență academică, ea a publicat ca autor și coautor peste 70 de articole științifice, cinci capitole de carte și patru cărți. În 2011, a obținut Premiul de Excelență „Constantin Ionete” al Revistei Audit Financiar sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru seria științifică de studii intitulată „Contribuția funcției de audit în viziunea codurilor de guvernanță corporativă. la nivel european.” Interesele sale de cercetare includ guvernanța, corupția, digitalizarea, auditul intern, auditul financiar, comportamentul etic, performanța durabilă a afacerii și asigurarea raportării sustenabilității. În prezent, este membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. din 2010, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România din 2021, și membru al Asociației Auditorilor Interni din România (Carta Institutului Auditorilor Interni) din 2020.