Imagine Profil Isabella LUCUȚ-CAPRAȘ

Isabella LUCUȚ-CAPRAȘ

PhD. Candidate

Isabella LUCUȚ-CAPRAȘ este doctorand în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, specializarea Finanțe. A absolvit masteratul Expertiză Contabilă și Audit, în cadrul aceleași facultăți. Cercetările sale se axează pe aspecte precum contabilitatea criminalistică, guvernanța corporativă și aspecte legate de criminalitatea economică și financiară precum manipularea situațiilor financiare, rolul contabilului criminalist reprezentând o temă de mare actualitate în prevenirea fraudei.