Imagine Profil Iulia BRICI

Iulia BRICI

Doctorand

Iulia Brici este absolventă a studiilor de nivel licență și masterat din cadrul Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În prezent, este student-doctorand la Școala Doctorală a aceleiași facultăți, domeniul Finanțe. De asemenea, colaborează cu Departamentul de Finanțe al facultății ca și cadru didactic asociat. Aria de cercetare se regăsește în domeniul criminalității economice și financiare, în contextul digitalizării. Este autor și co-autor a mai multor articole științifice cu această tematică. Alte domenii de interes sunt: evaziunea fiscală, corupția, spălarea banilor, frauda, finanțele corporative, asigurările, finanțele publice.