Imagine Profil Narcisa BODESCU

Narcisa BODESCU

Doctorand

Narcisa BODESCU este doctorandă în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. A participat activ la workshop-uri naționale și internaționale, conferințe internaționale și este autor / coautor al unor articole publicate în volumele conferințelor sau în reviste internaționale. Având experiență academică în domeniul financiar bancar, cercetările sale se concentrează pe aspecte legate de criminalitatea economică și financiară, spălarea banilor și criminalitatea informatică legată de aceasta. Are o vastă experiență în mai multe domenii economice și financiare: inspector asistent în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu responsabilități de inspecție fiscală, șef serviciu relații cu clienții în sectorul bancar, organizând și coordonând activitatea cu clienții persoane fizice și juridice și în prezent auditor public extern cu responsabilități în auditarea fondurilor publice.