Imagine Profil Neli Muntean

Neli Muntean

Conferențiar universitar doctor

Neli Muntean este doctor în științe economice, conferențiar universitar la Departamentul de Economie şi Management, Facultatea de Inginerie Economică şi Business, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova. Ea deține calitatea de Conducător de doctorat la specialitățile Contabilitate, Audit, Analiză economică și Finanțe. Are o experiență de 18 ani în domeniul academic. Este autor/co-autor a mai mult de 80 de publicații științifice (monografii, articole științifice, teze la conferințe). Domenii de cercetare: Evaluarea riscului de faliment, Analiza determinanților stabilității financiare corporative, Managementul riscului. Pe parcursul anilor 2016-2021 a fost director/membru a mai mult de 8 proiecte de cercetare/ instituționale. Din mai 2020 este membru al Comisiei de experți în domeniul atestării: Științe economice, sociologie, media și comunicare ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova. În perioada 02 octombrie – 20 decembrie, 2019 a fost stagiar la Advanced Programme in European Law and Economics, Riga Graduate School of Law, Latvia,, program de scurtă durată finanțat de guvernul Letoniei împreună cu guvernul Norvegiei, în cooperare cu guvernele Olandei, Suediei, Elveției și al Statelor Unite ale Americii. În anul 2016 a obținut bursa de Postdoctorat în economie în cadrul proiectului Bursa de postdoctorat „Eugen Ionescu” 2015-2016, finanțat de guvernul României pentru stagii de cercetare în universitățile românești, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Cluj-Napoca, România. Din anul 2015 a devenit Membră a Societății Române de Analiză Economico-Financiară.