Imagine Profil Sorin Nicolae Borlea

Sorin Nicolae Borlea

Cercetător științific cu experiență

Sorin Nicolae Borlea este profesor universitar doctor, conducător de doctorat în domeniul Finanțe, desfășurându-și activitatea în cadrul a trei universități din România, respectiv Universitatea din Oradea, Universitatea Vasile Goldiș Arad și Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca. Are o experiență de peste 16 ani în mediul universitar și 30 de ani în mediul de business. A publicat peste 90 articole științifice și 20 de cărți. Cea mai nouă lucrare de referință a sa este cartea Economic and financial crime. Corruption, Shadow economy and money laundering, publicată în co-autor la editura internațională Springer. În paralel cu mediul universitar, activează în mediul de afaceri în profesiile de auditor financiar, expert contabil, consultant fiscal și analist financiar, fiind puternic ancorat în problemele de criminalitate economico-financiară din dosarele de pe rolul Palatului de Justiție din Cluj-Napoca. Este un profesionist recunoscut în mediul de afaceri, fiind inclus în top 10 experți contabili din județul Cluj (2017).